Meer resultaten voor achtergestelde lening

achtergestelde lening
achtergestelde lening Vertaling Nederlands-Engels.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: achtergestelde lening DE achtergestelde lening ES achtergestelde lening FR. Definities op Encyclo.nl: Achtergestelde lening 10x. Vertalingen achtergestelde lening NLEN.
Achtergestelde lening Krediet Geld lenen Lenen kredietje.be Krediet Geld lenen Lenen kredietje.be.
Rente bij achtergestelde lening. De rente bij een achtergestelde lening is vaak hoger de kans op het mislopen van krediet aanzienlijker hoger is dan bij een andere lening. Men heeft immers een grote kans om het geld mis te lopen: de kredietverstrekker kan dus verlies draaien op deze lening als het bedrijf weliswaar failliet gaat.
Achtergestelde lening: geld lenen voor ondernemingen Financieel: Lenen.
Dit risico vormt dan ook de essentie van de achtergestelde lening. De rente van de achtergestelde lening kan vrij hoog liggen voor de kredietnemende onderneming, omwille van het feit dat de kredietgever een hoog risico loopt bij een eventueel faillissement.
Achtergestelde lening Uitleg, risico's' en eigenschappen.
Het belangrijkste kenmerk van de achtergestelde lening is dat de schuldeisers bij problemen achter andere crediteuren aansluiten. Met andere woorden: in het geval van een faillissement kan de geldverstrekker van een achtergestelde lening bijna als laatste aanspraak maken op het geĆÆnvesteerde geld.
Achtergestelde lening Match Plan.
Vanwege het achtergestelde karakter en de vooraf gestelde condities ten aanzien van rente en aflossingen door de bank, wordt een achtergestelde lening door de bank beschouwd als garantievermogen en staat deze dus gelijk aan de eigen vermogensinbreng van de Koper.
Borgstelling bij een achtergestelde geldlening: schijnzekerheid? 1.
niet gehouden om de achtergestelde lening van Y terug te betalen zolang de lening van ABN Amro bank nog niet volledig terugbetaald was. Derhalve kon X evenmin gehouden worden de lening uit hoofde van zijn borgstelling aan Y terug te betalen.
Financiering van investeringen in de non-profit Kunstenloket.
moeten deze lenin g aangaan buiten hun handels en beroepsactiviteiten. Andere belangrijke eigenschappen zijn.: het is een achtergestelde lening: in geval van faillissement komen kredietgevers pas na andere schuldeisers aan de beurt.; de lening heeft een vaste looptijd van 8 jaar, met vaste rentevoet.
Voordelige lening voor ondernemingen Win-winlening Vlaanderen.be.
Een achtergestelde lening betekent dat u bij een eventueel faillissement in de volgorde van schuldeisers achter de andere schuldeisers zult staan. Maar via de Win-winlening krijgt u, mocht de kredietnemer in dat geval de achtergestelde lening uiteindelijk niet kunnen terugbetalen, toch nog 30 procent van het niet-terugbetaalde bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering fiscale recuperatie.
Andere financieringsopties LRM.
De PLUS-lening is bedoeld voor gevestigde, kleine, familiale ondernemingen in ambachtelijke industriƫle en dienstensectoren. Kwaliteitsvolle startende ondernemingen die van bij de start een winstgevende activiteit kunnen voorleggen komen ook in aanmerking.Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening zonder waarborgen die aanvullend wordt verstrekt op bancaire kredieten en financiering met eigen middelen.
Vertaling voor de achtergestelde lening wordt: Nederlands-Frans Dutch-French, Translation dictionnaire woordenboek Wordscope Recht Nederlands.
Antwoord: Alhoewel de wet v an 22 augu stus 1993 voorziet dat het m aximum bed r ag van de achtergestelde lening we rkloze kan oplopen tot 1 000 000 frank en de duur van de lening 20 jaar kan belopen heeft de raad van bestuur het maximum bedrag beperkt tot 700 000 frank en de duur van de lening tot 10 jaar.
Achtergestelde lening Lenen zonder vragen.
Het mag dan ook duidelijk zijn, indien jouw bedrijf om wat voor reden dan ook op zoek is naar wat extra kapitaal is het beslist de moeite waard om daarvoor even in de richting van de achtergestelde lening te kijken.
Begrippenlijst: A Achtergestelde lening Analist.nl.
Een bedrijf hoeft bij een faillissement een achtergestelde lening pas terug te betalen, nadat het gewone obligaties en andere leningen heeft afgelost. Dat levert wel een hoger risico op voor de schuldeiser. Daarom is de rente meestal iets hoger. Een achtergestelde obligatie wordt bij een faillissement van de onderneming, zoals de naam al zegt, achtergesteld bij de rest van de schulden van de onderneming.

Contacteer ons